หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ฟังก์ชั่น วงกลม สี่เหลี่ยม อ้างอิงคำพูด เวลา ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter

ต่อไปนี้เป็นชุดเซ็ตสัญลักษณ์ฟังก์ชั่น วงกลม สี่เหลี่ยม อ้างอิงคำพูด เวลา ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter แบบต่างๆ ลองนำไปใช้กันดูนะครับ
สัญลักษณ์ฟังก์ชั่น
สัญลักษณ์การอ้างอิงคำพูด«»
สัญลักษณ์วงกลมแบบต่างๆ
สัญลักษณ์เวลา หมุดปัก
สัญลักษณ์กล่องสีเหลี่ยมแบบต่างๆซึ่งวิธีการนำไปใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ตามขั้นตอนดังนี้
1. เพียงแค่ ไฮไลท์(Hi-light) ลากแถบเลือกสัญลักษณ์ ตัวอักษร ไอคอน ที่เราชอบ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวา เลือก Copy ก็ได้ ดังรูป


2. จากนั้นก็นำไปวางในในช่องคอมเม้นท์ หรือช่องแต่งโปรไฟล์ใน Facebook ของเรา โดยกดปุ่ม Ctrl+V  หรือคลิกขวา เลือก Paste ได้แล้วครับ ดังรูป


3. เพียงเท่านี้ก็ได้สัญลักษณ์ฟังก์ชั่น วงกลม สี่เหลี่ยม อ้างอิงคำพูด เวลา ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter ของเราแล้วละครับ :D

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ดาวเคราะห์จักรราศี ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter

วันนี้มาแนะนำสัญลักษณ์ดาวเคราะห์ จักรราศี ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter ซึ่งมีสัญลักษณ์จักรราศีดังต่อไปนี้

ดาวเคราะห์

☉ Sun, ☽ ☾ ● ◯ Moon, ☿ Mercury, ♀ Venus, ⊕ ♁ Earth, ♂ Mars, ♃ Jupiter, ♄ Saturn, ♅ Uranus, ♆ Neptune, ♇ Pluto, ⚳ Ceres. ☄ Comet.

สัญลักษณ์จักรราศี

สัญลักษณ์จักรราศี

♈ - Aries (The Ram)
♉ - Taurus (The bull)
♊ - Gemini (The Twins)
♋ - Cancer (The Crab)
♌ - Leo (The Lion)
♍ - Virgo (The Virgin)
♎ - Libra (The Scales)
♏ - Scorpio (The Scorpion)
♐ - Sagittarius (Centaur The Archer)
♑ - Capricorn (Goat-horned, The sea goat)
♒ - Aquarius (The water bearer)
♓ - Pisces (The fish)

ซึ่งวิธีการนำไปใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ตามขั้นตอนดังนี้
1. เพียงแค่ ไฮไลท์(Hi-light) ลากแถบเลือกสัญลักษณ์ ตัวอักษร ไอคอน ที่เราชอบ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวา เลือก Copy ก็ได้ ดังรูป


2. จากนั้นก็นำไปวางในในช่องคอมเม้นท์ หรือช่องแต่งโปรไฟล์ใน Facebook ของเรา โดยกดปุ่ม Ctrl+V  หรือคลิกขวา เลือก Paste ได้แล้วครับ ดังรูป


3. เพียงเท่านี้ก็ได้สัญลักษณ์ดาวเคราะห์ จักรราศี ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter ของเราแล้วละครับ :D

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เซ็ตสัญลักษณ์ รูปแบบ ตัวอักษร เซ็ตตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter

ต่อไปนี้เป็นเซ็ตสัญลักษณ์สำหรับตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ในรูปแบบเซ็ตสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่

 • เซ็ตสัญลักษณ์สามเหลี่ยม
 • เซ็ตสัญลักษณ์จีน
 • เซ็ตสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์
 • เซ็ตสัญลักษณ์การเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์
 • เซ็ตสัญลักษณ์อัตราส่วน
 • เซ็ตสัญลักษณ์แคลคูลัส
 • เซ็ตสัญลักษณ์โรมัน
 • เซ็ตสัญลักษณ์ตัวอักขระในวงกลม


เซ็ตสัญลักษณ์สามเหลี่ยม


เซ็ตสัญลักษณ์จีน
เซ็ตสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์

%


เซ็ตสัญลักษณ์การเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์

เซ็ตสัญลักษณ์อัตราส่วน

½

¾


เซ็ตสัญลักษณ์แคลคูลัส

เซ็ตสัญลักษณ์โรมัน


เซ็ตสัญลักษณ์ตัวอักขระในวงกลม


ซึ่งวิธีการนำไปใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ตามขั้นตอนดังนี้
1. เพียงแค่ ไฮไลท์(Hi-light) ลากแถบเลือกสัญลักษณ์ ตัวอักษร ไอคอน ที่เราชอบ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวา เลือก Copy ก็ได้ ดังรูป


2. จากนั้นก็นำไปวางในในช่องคอมเม้นท์ หรือช่องแต่งโปรไฟล์ใน Facebook ของเรา โดยกดปุ่ม Ctrl+V  หรือคลิกขวา เลือก Paste ได้แล้วครับ ดังรูป


3. เพียงเท่านี้ก็ได้สัญลักษณ์ตัวอักษรไอคอนคูลๆน่ารักๆสำหรับแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ของเราแล้วละครับ :D

ลองนำเซ็ตสัญลักษณ์สำหรับตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ในรูปแบบเซ็ตสัญลักษณ์ต่างๆ ดังข้างต้นไปใช้กันดูนะครับ :)

สัญลักษณ์ตัวอักษรไอคอนเซ็ตตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook 2

ต่อไปนี้เป็นเซ็ตสัญลักษณ์สำหรับตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ในสวยเก๋ เท่ห์ไม่ซ้ำแนวไปเลย ได้แก่

 • เซ็ตสัญลักษณ์สกุลเงิน
 • เซ็ตสัญลักษณ์หมากรุก
 • เซ็ตสัญลักษณ์ไพ่
 • เซ็ตสัญลักษณ์ถูก
 • เซ็ตสัญลักษณ์จดหมาย
 • เซ็ตสัญลักษณ์มือ
 • เซ็ตสัญลักษณ์กากบาท
 • เซ็ตสัญลักษณ์ดอกไม้
 • เซ็ตสัญลักษณ์กฏหมาย
 • เซ็ตอากาศ
 • เซ็ตพ้อยเตอร์ และลูกศร

เซ็ตสัญลักษณ์สกุลเงิน

£ Ұ $
¢ ¥
฿ ¤
ރ≧✯◡✯≦✌

เซ็ตสัญลักษณ์หมากรุก
เซ็ตสัญลักษณ์ไพ่
เซ็ตสัญลักษณ์ถูก
เซ็ตสัญลักษณ์จดหมาย
เซ็ตสัญลักษณ์มือ
เซ็ตสัญลักษณ์กากบาท
เซ็ตสัญลักษณ์ดอกไม้
เซ็ตสัญลักษณ์กฏหมาย

© ®

เซ็ตสัญลักษณ์อากาศ° ϟ
ℰᾔ¢◎øł ƴ☺ʊґ ☂ℯ✄т‼

เซ็ตพ้อยเตอร์ และลูกศร

ซึ่งวิธีการนำไปใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ตามขั้นตอนดังนี้
1. เพียงแค่ ไฮไลท์(Hi-light) ลากแถบเลือกสัญลักษณ์ ตัวอักษร ไอคอน ที่เราชอบ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวา เลือก Copy ก็ได้ ดังรูป


2. จากนั้นก็นำไปวางในในช่องคอมเม้นท์ หรือช่องแต่งโปรไฟล์ใน Facebook ของเรา โดยกดปุ่ม Ctrl+V  หรือคลิกขวา เลือก Paste ได้แล้วครับ ดังรูป


3. เพียงเท่านี้ก็ได้สัญลักษณ์ตัวอักษรไอคอนคูลๆน่ารักๆสำหรับแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ของเราแล้วละครับ :)

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ตัวอักษรไอคอนคูลๆน่ารักๆสำหรับแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook

สวัสดีครับ ห่างหายจากการอัพเดทบล๊อกไปนานพอสมควร วันนี้กลับมาอัพเดทแล้วครับ คราวนี้เอาสัญลักษณ์ ตัวอักษร ไอคอน คูลๆ น่ารักๆ สำหรับแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook มาฝากกันเหมือนเช่นเคย ดังต่อไปนี้

สัญลักษณแต่ง Facebook เซ็ตที่ 1 ☜(˚▽˚)

¿
¡
© ® Σ
° ϟ ¢ £ ½

สัญลักษณแต่ง Facebook เซ็ตที่ 2 ☜(˚▽˚)

ت

Ü ϡ

(っ-●益●)っ ,︵‿
웃♥유
۵

¿ ¡
؟° ø
☜(˚▽˚)

ซึ่งวิธีการนำไปใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ตามขั้นตอนดังนี้
1. เพียงแค่ ไฮไลท์(Hi-light) ลากแถบเลือกสัญลักษณ์ ตัวอักษร ไอคอน ที่เราชอบ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวา เลือก Copy ก็ได้ ดังรูป


2. จากนั้นก็นำไปวางในในช่องคอมเม้นท์ หรือช่องแต่งโปรไฟล์ใน Facebook ของเรา โดยกดปุ่ม Ctrl+V  หรือคลิกขวา เลือก Paste ได้แล้วครับ ดังรูป


3. เพียงเท่านี้ก็ได้สัญลักษณ์ตัวอักษรไอคอนคูลๆน่ารักๆสำหรับแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ของเราแล้วละครับ :)