หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เซ็ตสัญลักษณ์ รูปแบบ ตัวอักษร เซ็ตตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter

ต่อไปนี้เป็นเซ็ตสัญลักษณ์สำหรับตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ในรูปแบบเซ็ตสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก่

  • เซ็ตสัญลักษณ์สามเหลี่ยม
  • เซ็ตสัญลักษณ์จีน
  • เซ็ตสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์
  • เซ็ตสัญลักษณ์การเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์
  • เซ็ตสัญลักษณ์อัตราส่วน
  • เซ็ตสัญลักษณ์แคลคูลัส
  • เซ็ตสัญลักษณ์โรมัน
  • เซ็ตสัญลักษณ์ตัวอักขระในวงกลม


เซ็ตสัญลักษณ์สามเหลี่ยม


เซ็ตสัญลักษณ์จีน
เซ็ตสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์

%


เซ็ตสัญลักษณ์การเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์

เซ็ตสัญลักษณ์อัตราส่วน

½

¾


เซ็ตสัญลักษณ์แคลคูลัส

เซ็ตสัญลักษณ์โรมัน


เซ็ตสัญลักษณ์ตัวอักขระในวงกลม


ซึ่งวิธีการนำไปใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ตามขั้นตอนดังนี้
1. เพียงแค่ ไฮไลท์(Hi-light) ลากแถบเลือกสัญลักษณ์ ตัวอักษร ไอคอน ที่เราชอบ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวา เลือก Copy ก็ได้ ดังรูป


2. จากนั้นก็นำไปวางในในช่องคอมเม้นท์ หรือช่องแต่งโปรไฟล์ใน Facebook ของเรา โดยกดปุ่ม Ctrl+V  หรือคลิกขวา เลือก Paste ได้แล้วครับ ดังรูป


3. เพียงเท่านี้ก็ได้สัญลักษณ์ตัวอักษรไอคอนคูลๆน่ารักๆสำหรับแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ของเราแล้วละครับ :D

ลองนำเซ็ตสัญลักษณ์สำหรับตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook ในรูปแบบเซ็ตสัญลักษณ์ต่างๆ ดังข้างต้นไปใช้กันดูนะครับ :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น