หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สัญลักษณ์ดาวเคราะห์จักรราศี ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter

วันนี้มาแนะนำสัญลักษณ์ดาวเคราะห์ จักรราศี ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter ซึ่งมีสัญลักษณ์จักรราศีดังต่อไปนี้

ดาวเคราะห์

☉ Sun, ☽ ☾ ● ◯ Moon, ☿ Mercury, ♀ Venus, ⊕ ♁ Earth, ♂ Mars, ♃ Jupiter, ♄ Saturn, ♅ Uranus, ♆ Neptune, ♇ Pluto, ⚳ Ceres. ☄ Comet.

สัญลักษณ์จักรราศี

สัญลักษณ์จักรราศี

♈ - Aries (The Ram)
♉ - Taurus (The bull)
♊ - Gemini (The Twins)
♋ - Cancer (The Crab)
♌ - Leo (The Lion)
♍ - Virgo (The Virgin)
♎ - Libra (The Scales)
♏ - Scorpio (The Scorpion)
♐ - Sagittarius (Centaur The Archer)
♑ - Capricorn (Goat-horned, The sea goat)
♒ - Aquarius (The water bearer)
♓ - Pisces (The fish)

ซึ่งวิธีการนำไปใช้ก็ไม่มีอะไรมาก ตามขั้นตอนดังนี้
1. เพียงแค่ ไฮไลท์(Hi-light) ลากแถบเลือกสัญลักษณ์ ตัวอักษร ไอคอน ที่เราชอบ จากนั้นกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกขวา เลือก Copy ก็ได้ ดังรูป


2. จากนั้นก็นำไปวางในในช่องคอมเม้นท์ หรือช่องแต่งโปรไฟล์ใน Facebook ของเรา โดยกดปุ่ม Ctrl+V  หรือคลิกขวา เลือก Paste ได้แล้วครับ ดังรูป


3. เพียงเท่านี้ก็ได้สัญลักษณ์ดาวเคราะห์ จักรราศี ตกแต่งโปรไฟล์ คอมเม้นท์ Facebook Twitter ของเราแล้วละครับ :D

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น