หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

Ascii สัญลักษณ์โลโก้ แบรนด์ สินค้าชั้นนำ

Ascii สัญลักษณ์โลโก้ แบรนด์ สินค้าชั้นนำ ต่างๆ เช่น รถยนต์ Susuki Honda Mitsubishi Benz, เครื่องดื่ม 7-UP น้ำอัดลม, กีฬา Adidas Puma Nike, OS Android Apple iOS เป็นต้น รายการดังด้านล่างเลย

_______________$$$$$$
__________$$$$$_$$$$$$____$
$$$$__________$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$__$$$
_____$$$$$__$$$$$$$$$$$_$$__$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$
_$$$$______$$$$$$$$$$______$
____________$$$$$$$$$$____$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$___$$$$$$$$$
________$$$$$$_______$$$$$$$
___$$$_$$$$$____________$$$$
__$$$$$$$$$_________$$$$$$$$
___$$$$$$$_________$$$$$$$$$


_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
____¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶___
____¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶__
____¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶__
____¶¶______________¶¶¶¶¶¶____________¶¶__
____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶__
____¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶__
____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶_¶_____¶¶__
____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶______¶¶__
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶_____¶¶__
____¶¶____¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_____¶¶__
____¶¶______¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶__
____¶¶_______¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶______¶¶__
____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶__
____¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶_¶_________¶¶___
_____¶¶_______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶____
______¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶_____
_______¶¶_____________¶¶¶_________¶¶______
________¶¶___________¶¶__________¶¶_______
_________¶¶_________¶¶__________¶¶________
__________¶¶______¶¶¶__________¶¶_________
___________¶¶¶_______________¶¶___________
_____________¶¶____________¶¶¶____________
_______________¶¶¶_______¶¶¶______________
_________________¶¶¶__¶¶¶_________________
____________________¶¶____________________


___________________$
__________________$$$
________________$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$
________________$$$$$$
__________________$$


______________________________
_______________¶______________
______________¶¶¶_____________
_____________¶¶¶¶¶____________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶___________
__________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_________
_________¶¶¶¶_____¶¶¶¶________
________¶¶¶____¶____¶¶¶_______
______¶¶¶_____¶¶¶¶____¶¶¶_____
_____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶____
____¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶___
__________¶¶¶¶___¶¶¶¶_________
________¶¶¶¶_______¶¶¶¶_______
_______¶¶¶___________¶¶¶______
______¶¶_______________¶¶_____
_____¶___________________¶¶___
____¶_____________________¶¶__
______________________________


___________________________________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_______¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶______
_____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶____
____¶¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶___
___¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶____¶¶__
__¶¶____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶¶____¶¶_
_¶¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶¶
_¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶
¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶
¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶
¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶____¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶
_¶¶___¶¶¶¶___¶¶______¶¶___¶¶¶¶___¶¶
_¶¶¶___¶¶¶___¶___¶¶___¶___¶¶¶___¶¶¶
__¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶_____¶¶¶____¶¶_
___¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶__
____¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶___
_____¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶____
_______¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶_____________


_______________$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$_____$$_______$$$$$$$
____$$$$$$$________$$__________$$$$$
___$$$$$$__________$$$___________$$$$
__$$$$$___________$$$$____________$$$$$
_$$$$$____________$$$$_____________$$$$
$$$$$_____________$$$$$_____________$$$$
$$$$_____________$$$$$$______________$$$
$$$$_____________$$$$$$______________$$$$
$$$$____________$$$$$$$$$____________$$$$
$$$$__________$$$$$$$$$$$$$__________$$$$
$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$
$$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$______$$$$
$$$$$__$$$$$$$$__________$$$$$$$$___$$$$
_$$$$$$$$$$__________________$$$$$$$$$$
__$$$$$___________________________$$$$$
__$$$$$$_________________________$$$$$
____$$$$$$_____________________$$$$$$
_____$$$$$$$_________________$$$$$$
_______$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$


______________________________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
__¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶_
_¶¶¶__¶¶_¶__________¶¶_¶¶__¶¶¶
_¶¶___¶¶_¶¶_________¶¶_¶¶__¶¶¶
_¶¶___¶¶_¶¶________¶¶__¶¶__¶¶¶
¶¶¶___¶¶__¶¶_______¶¶_¶¶___¶¶¶
_¶¶___¶¶¶_¶¶¶_____¶¶__¶¶___¶¶¶
_¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶
_¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶
_¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
_¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_
__¶¶¶__¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶___¶¶¶_
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__


______________$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$_____________$$$$
_______$$$$$________________$$$$
______$$$$___________________$$$$
_____$$$$_____________________$$$$
_____$$$_______________________$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$
____$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$_______________________$$$$
_____$$$$_____________________$$$$
______$$$$___________________$$$$
_______$$$$$________________$$$$
_________$$$$_____________$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$
_______________$$$$$$$$$


______________$$$$$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$___$$_____$$___$$$$$$$$
___$$$_$$______$$__$$$__$$______$__$$$
__$$$___$_____$$__$___$__$$_____$__$$$$
_$$_$$$__$$$$$$$__$___$__$$$$$$$__$$_$$$
$$$___$$_________________________$$___$$ $
$$______$$$$$$$___________$$$$$$$______$ $
$$____________$$_$$$$$$$_$$____________$ $
$$$____________$__$___$__$____________$$ $
_$$$___________$__$___$_$$___________$$$
__$$$__________$$__$$$__$$__________$$$
___$$$__________$$_____$$__________$$$
_____$$$$________$$$$$$$________$$$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________________________________________________
_________________________¶________________________
________________________¶¶¶_______________________
_______________________¶¶¶¶¶______________________
______________________¶¶¶¶¶¶¶_____________________
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_________________
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__________________
______________________¶¶¶¶¶¶¶_¶___________________
_______________________¶¶¶¶¶_¶____________________
________________________¶¶¶_¶_____________________
_________________________¶_¶______________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
_________________¶¶____________¶__________________
________________¶¶___________¶__¶¶________________
_______________¶¶___________¶¶___¶¶_______________
______________¶¶___________¶¶_____¶¶______________
_____________¶¶____________¶_______¶¶_____________
____________¶¶____________¶_________¶¶____________
___________¶¶____________¶¶__________¶¶___________
___________¶____________¶¶____________¶¶__________
__________¶____________¶¶¶¶____________¶¶_________
_________¶____________¶¶__¶¶____________¶¶________
________¶____________¶¶¶___¶¶____________¶¶_______
_______¶____________¶¶¶_____¶¶____________¶¶______
______¶____________¶¶¶_______¶¶____________¶¶_____
_____¶____________¶¶¶_________¶¶____________¶¶____
____¶____________¶¶¶___________¶¶¶___________¶¶___
___¶____________¶¶¶_____________¶¶¶___________¶¶__
__¶____________¶¶¶______________¶¶¶____________¶__
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶______________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶______¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
______________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________


__________________________________________
__¶¶¶¶______________________________¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_
______¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__
_____¶¶¶_____¶¶¶¶___¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶___
___________¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
____________________¶_¶¶¶__________________
____________________¶¶¶¶___________________
_____________________¶¶____________________


_____________________________¶¶___________________
__________________________¶¶¶¶¶___________________
_________________________¶¶¶¶¶¶¶__________________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________
_____________________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
___________________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
__________________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
____________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
___________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
__________________________________________________
_________________¶¶_¶¶________¶¶__________________
_________________¶¶_¶¶________¶¶__________________
_________________¶¶___________¶¶__________________
___¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__
__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_
_¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶___¶¶
¶¶¶____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶____¶¶¶_¶¶¶¶___
¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶_
¶¶¶____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶____¶¶¶____¶¶¶¶
_¶¶¶__¶¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶___¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶_¶¶____¶¶¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶_¶¶___¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶_


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶1_____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__¶¶¶¶¶¶
¶¶1_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶
¶¶1________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶
¶¶1__1_____¶¶1____1¶¶1___11__1_1¶¶¶¶1_1¶11__¶¶__1¶
¶¶1__¶¶¶___¶1_____1¶______1______¶¶_____¶1__¶1__1¶
¶¶1__¶¶¶1__¶______11______1______¶¶_____11__¶___¶¶
¶¶1__¶¶¶___1__11__¶___1___1__11__11__11__1______¶¶
¶¶1__1____11__¶1__¶__1¶__11__¶¶__1__1¶¶__1_____¶¶¶
¶¶1_______¶1__¶__1¶__1¶__¶1__¶¶_____1¶¶__1__1___¶¶
¶¶1__1____¶1__11_¶¶__11_1¶1__¶¶__1___¶¶__1__¶1__1¶
¶¶1__111__11______11______1______11______1__¶1__1¶
¶¶1__¶¶¶___¶______1¶______1______¶¶_____11__¶1__1¶
¶¶1__¶¶¶___¶¶_____1¶1_____1_____1¶¶1___1¶1__¶1__1¶
¶¶¶11¶¶¶___¶¶¶1111¶¶¶¶1111¶1111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶11¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111_____1¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11________¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶11_________1¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶11___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶1___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶1_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1111¶1______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶1111¶1____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶111¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______¶¶_1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______1¶¶____¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______1¶1______¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶1______1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶1______1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111¶1111111111111111111111
111111111111111111111¶¶¶111111111111111111111
11111111111111111111¶¶¶¶¶11111111111111111111
1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111
1¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶1
1¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶1
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
111111111111111111111111111111111111111111111
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111
111111111111111111111111111111111111111111111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶111111111111
1111111111111111¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶1111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111¶¶1¶¶11111¶¶111111111111111111
111111111111111¶¶11111111¶¶111111111111111111
111111¶¶¶111¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶111¶¶¶¶111111
11111¶11¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶11¶¶1¶¶11¶¶11111
111111¶¶¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111
11111¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶111¶¶¶¶11111
11111¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶11¶¶1¶¶1¶¶1¶¶11¶¶11111
111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶111111
111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111


┼░┼░┼░░░░░░░░░┼░┼░┼░┼░┼▓███╪░░░░┼░░░┼░┼░░┼██░
░░░░░┼░░░┼░░░┼░░░┼░░░┼░█████░┼░┼░░░┼░┼░░░╪██░
░░┼░┼░░░┼░░░┼░░░┼░░░░░███████▓┼░░░░░░░┼░▓██▓╪
░┼░░░░░░░┼░┼░┼░░░░░┼░╪██░░████▓┼░░░┼░┼░┼███░░
░░░░░░░░┼░░░░░┼░░░┼░░██░┼░░╪███▓░░░░┼░┼╪██┼░█
░░░░░░░░░┼░░░┼░░░┼░┼░██░░░░░░███╪┼░┼░░░██┼░██
┼░┼░┼░┼░░░┼░┼░┼░┼░░░░██░┼░┼░░░███░┼░░░┼██░██▓
░░░┼░░░┼░░░░░░░░░┼░┼░███╪░░┼░┼████░┼░░╪██▓██░
░░┼░░░┼░░░┼░┼░░░┼░┼░░████░░░┼░┼███▓░░░██╪███░
░░░░░░░░░░░┼░┼░░░░░┼░████┼░░░░░┼███▓╪▓██╪██╪░
░░┼░┼░░░┼░┼░┼░┼░┼░░░░█░░┼░░░░░┼░┼███████▓██░┼
░░░┼░┼░░░┼░░░░░░░░░░░█░██░░░░░░┼░██████▓██┼░░
┼░░░░░┼░┼░┼░┼░░░░░┼░┼████████░┼░┼░█████░██┼░┼
░┼░░░┼░┼░░░░░░░░░┼░░░┼████████░░░┼░┼██░▓██░░░
┼░┼░┼░░░┼░░░░░┼░░░┼░░░▓███████╪░░░░░┼░░██▓░░┼
░┼░░░░░░░░░┼░░░┼░┼░░░░░╪▓▓▓█████┼░░┼░░███╪░░░
┼░┼░┼░░░┼░┼░┼░░░┼░┼░░░┼░░░┼╪███████░░░░██░┼░░
░┼╪╪▓╪░░░░░┼░░░┼░╪╪▓▓▓▓▓▓╪┼╪████████░┼░██░░┼░
░┼██████████████████████████████████┼░░██░░░░
█████████████████████████████████████┼░██╪░░░
█████████████████████████████████████░┼██▓░░░
█░░░░░░██░░██┼░██░░┼░┼░┼░░██╪┼░░░░███┼░███░┼░
█░░░┼░░██░░██░░██░░░┼░┼░░░░█░░┼░┼░████░███░░░
█░░╪█░░██┼░██░░██░░██░░█░░░█░┼▓█░░████░███░░░
█░┼▓█░░██░░██░┼██░░██░┼█╪░░█┼░██┼░████╪░██╪░░
█┼░╪█░░██┼░██┼░██┼░██┼░█┼░░█░░██░░█████░▓█▓░░
█░┼╪█░┼██░┼██░░██░┼██░░█┼░░█┼░██░░██████┼██░┼
█┼░╪█┼░██┼░██░░██░░██┼░█┼┼░█░░██░░██████░██┼░
█░░╪█░░██░░██░┼██░░██░░█┼░░█┼░██┼░███▓██┼██░┼
█┼░╪█┼░██┼░██░░██░░██┼░█┼░░█░┼██░░███░██░██░░
█░░▓█░┼██░░██░┼██░░██░┼█┼░░█┼░██░░███░██░██░░
█┼░╪█░░██┼░██░░██░░██┼░█┼░░█░░▓█░░███╪▓███╪┼░
█░┼░┼░┼██░┼██░░██░░██░┼█┼░┼█░░░░░░████▓▓█▓░░┼
█░░┼░░░██░░██░░██░░██░░█┼░░█░┼░░░┼████▓╪┼┼░┼░
█░┼░█████░░██░░██░┼██░░█┼░░█░░▓█┼░█████╪┼░░░░
█┼░┼█████░░██┼░██┼░██░░█┼┼░█░░▓█░┼█████╪░░░┼░
█░░┼█████░┼░▓░┼██░░██░┼█┼░░█░░▓█░░█████╪┼░┼░░
█┼░┼█████┼░░░┼░██░░██┼░█░┼░█░░░█░┼█████╪░┼░┼░
█▓███▓┼████████████████████████████████░┼░░░░
████▓░░┼██████████████████████████████░┼░░░░░


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§1§§¶¶
¶¶¶¶¶¶_§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1___1§§¶¶¶¶¶
¶¶¶¶§__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§1______§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶§___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§1_______1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_______11111____________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶____________________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_______________1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶__________1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶1
1111111111111111111111111111111¶1__1¶¶¶
111111111111111111111111111111¶1_____1¶¶
11111111111111111111111111111¶1_111___1¶¶
1111111111111111111111111111¶1_1¶¶¶11_1¶¶
111111111111111111111111111¶1___1¶¶¶¶_1¶¶
11111111111111111111111111¶1______1¶¶_1¶¶
1111111111111111111111111¶¶¶11______1_¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111¶111111111¶¶¶¶¶111______¶¶¶¶¶¶¶
1111111111111¶¶¶1111111¶¶___¶¶¶11______1¶¶¶¶¶
11111111111¶¶¶¶¶¶11111¶¶_____1¶¶¶11______1¶¶
1111111111¶¶___¶¶1111¶¶11______¶¶¶¶11___1¶¶¶
111111111¶¶____1¶¶11¶¶¶¶111______¶¶¶11_1¶¶¶
11111111¶¶______1¶¶¶1_1¶¶111______1¶¶¶1¶¶¶
1111111¶¶________1¶1____¶¶¶111______11¶¶¶
111111¶¶________11_______1¶¶¶11______¶¶¶
11111¶¶_________1¶¶1_______¶¶¶¶¶___1¶¶¶
1111¶¶__________¶¶¶¶¶1_______¶¶1_¶1¶¶¶
111¶¶1_________1¶¶¶¶¶¶¶1_________1¶¶¶
11¶¶1______¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶1________1¶¶
1¶¶1______¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶
1¶¶______¶¶¶1¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶
1¶¶_____¶¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶¶____1¶¶11111¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11¶¶___¶¶1111111¶¶_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111¶¶_1¶¶11111111¶¶____¶¶¶¶¶¶¶
1111¶¶1¶¶111111111¶¶_______¶¶¶¶
11111¶¶¶1111111111¶¶________¶¶¶¶
111111¶¶11111111111¶¶_________¶¶¶¶¶
11111111111111111111¶¶__________¶¶¶
111111111111111111111¶¶________¶¶¶
1111111111111111111111¶¶______¶¶¶
1111111111111111111111¶¶_____¶¶¶
11111111111111111111111¶¶___¶¶¶
111111111111111111111111¶¶_¶¶¶
1111111111111111111111111¶¶¶¶


111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111
111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111
1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
111¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶_______¶¶__¶____¶¶¶¶¶¶111
111¶¶¶¶___________¶¶_______¶¶_________¶¶¶¶¶11
11¶¶¶¶__________________________________¶¶¶11
11¶¶¶____¶¶¶______________________¶¶¶___¶¶¶11
11¶¶¶___¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶11
111¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶11
111¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶111
1111¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶1111
11111¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶11111
¶¶1111¶¶¶___________________________¶¶¶1111¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
¶¶______¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_____¶¶
¶¶___¶¶__¶_____¶¶_¶_¶_¶¶__¶_¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶
¶¶___¶¶¶_¶__¶¶__¶_¶_¶_¶__¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
¶¶___¶¶__¶__¶¶__¶_¶___¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
¶¶___¶___¶_____¶¶_¶___¶_¶_¶_¶¶¶____¶¶¶____¶¶¶
¶¶______¶¶_____¶¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶____¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶__¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶__¶_¶_¶¶¶¶__¶___¶____¶¶_¶¶¶__¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶______¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶11111111111111111111111111111111111111111¶¶


___________________¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶_______¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶
________¶¶¶_______¶¶_________¶¶¶¶¶¶__¶
_______¶¶________¶¶____¶¶¶¶¶¶_____________¶¶
_____¶¶¶_____¶__¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶_¶¶¶¶¶
____¶¶¶_____¶__¶¶¶___________¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶
___¶¶¶_____¶¶_________¶¶____¶¶______¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
__¶¶¶____________¶¶__¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶
__¶¶_________¶¶__¶¶__¶__¶___¶¶__¶¶__¶¶¶¶_¶
_¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶
_¶¶___¶¶__¶¶_¶¶__¶¶__¶__¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶__¶____________¶¶¶__¶¶¶¶
¶¶¶___¶¶__¶¶__¶¶¶_________¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
¶¶¶___¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶____¶¶¶¶
¶¶¶________¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶_____¶¶¶_¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶
_¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶_______________¶
__¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶__________¶¶¶¶__¶___¶¶¶
___¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶________¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶___¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶__¶¶¶____¶¶_______¶¶¶¶¶¶______¶___¶___¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶__¶¶¶_________¶¶¶¶¶_________¶________¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
¶¶¶_______________________________________¶¶¶
¶¶_________________________________________¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶___¶¶¶_¶¶¶_____¶¶¶____¶_¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶_______¶¶¶_____¶¶¶___________¶¶¶_¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶
¶¶_________________________________________¶¶
¶¶¶_______________________________________¶¶¶
¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶
¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


888888888888888888888888888888888888888888888888888
8888___________________________________________8888
8888_______88888888888888888888888888888_______8888
8888________8888888888888888888888888888_______8888
8888_________888888888888888888888888888_______8888
8888__________88888888888888888888888888_______8888
8888___________8888888888888888888888888_______8888
8888____________888888888888888888888888_______8888
8888_____________8______________88888888_______8888
8888____________88______________88888888_______8888
8888___________888______________88888888_______8888
8888__________8888______________88888888_______8888
8888_________88888______________88888888_______8888
8888________888888______________88888888_______8888
8888_______8888888______________88888888_______8888
8888_______8888888______________88888888_______8888
8888_______8888888______________88888888_______8888
8888_______8888888______________88888888_______8888
8888_______888888888888888888888_8888888_______8888
8888_______88888888888888888888___888888_______8888
8888_______8888888888888888888_____88888_______8888
8888_______888888888888888888_______8888_______8888
8888_______88888888888888888_________888_______8888
8888_______8888888888888888___________88_______8888
8888_______888888888888888_____________8_______8888
8888___________________________________________8888
8888______88_______888________888__88888888____8888
8888_____8888______88888____88888__888888888___8888
8888____888888_____888888__888888__888____888__8888
8888___888__888____88888888888888__888____8888_8888
8888__888____888___888__8888__888__888____8888_8888
8888_888888888888__888___88___888__888____8888_8888
8888_888888888888__888___88___888__888____888__8888
8888_888______888__888___88___888__888888888___8888
8888_888______888__888___88___888__88888888____8888
8888___________________________________________8888
888888888888888888888888888888888888888888888888888


888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888
88888888888888888__________________________88888
88888888888888888__________________________88888
8888888888888____8888888___________________88888
888888888______88____8888888_______________88888
888888_____888888________88888_____________88888
8888____88888____888888____88888___________88888
88____8888____888___88888____8888__________88888
88____888____8888____888____8888___________88888
888____888____888_________8888_____88______88888
8888_____888___88_______8888_____888888____88888
888888____888____888888888_____88888888____88888
8888888_____888888888_______88888888_______88888
8888888888______8______888888888___________88888
8888888888888____8888888888________________88888
88888888888888888__________________________88888
88888888888888888__________________________88888
888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888
8_______88__8888__8__88______888__8888____888888
8________8___88___8__88__888__88__888__88__88888
8___888__88__88__88__88__8888__8__88__8888__8888
8___888___88____888__88__8888__8__88__8888__8888
8___888___88____888__88__888__88__88________8888
8___888___888__8888__88______888__88__8888__8888
888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888
888888888888888888888888888888888888888888888888


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$___________________$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$____$$$_________$$$____$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$_____$$$_________$$$_____$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$_____$$$____________________________$$$____$$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$______$$____________________________$$______$$
$$$$_____$$$____________________________$$______$$
$$$$$___$$$$____________________________$$$___$$$$
$$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$____________________________$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


___________________________$$
 _________________________$$$$
 _______________________$$$$$$
 ______________________$$$$$$
 ______________________$$$$
 ______________________$$
 _________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
 ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 ______________$$$$$$$$__$$$$$$$


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_________________________________________¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶_____¶_____¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶_____¶¶__¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶_____¶¶__¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶
¶¶__¶¶___¶¶___¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶_________________________________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_________________________________________¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶_____________¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶________¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶______¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶______¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_____¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_____¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_____¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶______¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__________¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶__________¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_________¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶¶¶________¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶¶_______¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶___¶¶¶_______¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______¶¶¶¶___¶¶¶¶______¶¶
¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶
¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶______¶¶
¶¶_____________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶____¶¶
¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
¶¶_________________________________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_________________________________________¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶_¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶__¶¶____¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶
¶¶__¶¶¶¶____¶¶____¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶______¶¶¶¶__¶¶
¶¶__¶¶_¶¶___¶¶____¶¶___¶¶___¶¶¶______¶¶____¶¶
¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶___¶¶¶__¶¶__¶¶____¶¶
¶¶_¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶_________________________________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶_______¶¶¶¶¶¶
¶¶_________¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶__¶¶______¶¶______¶¶___¶¶_______¶¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶___¶¶______¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶_¶¶__¶¶_¶_____¶__¶¶__¶¶______¶¶__¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶_¶¶______¶¶¶¶¶________________________________¶¶_¶¶_____¶¶
¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶___¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
¶¶¶¶¶_______¶¶___¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_____¶¶__¶¶___¶¶__¶¶¶______¶¶___________________________¶¶
¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶__¶_¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶_¶¶¶____¶¶__¶¶__¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶____¶¶__¶__¶¶__¶___________¶¶___________________________¶¶
¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶_________¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶_¶¶¶¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶_¶¶¶________¶¶___¶____________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶_____¶__¶¶_¶¶__¶_¶________¶¶¶¶________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_____¶¶¶¶_¶¶¶_______¶_________________¶¶
¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶______¶______¶¶¶_¶¶¶___¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶__¶¶¶____________¶______¶¶¶¶______¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶_________________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_________________¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶________¶¶¶¶____¶___¶¶__¶¶________¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶___¶______¶¶__¶___¶___¶¶__¶¶___¶¶____¶¶
¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_______¶¶___¶___¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
_¶¶__________________¶¶_________¶___¶¶_¶¶¶__________¶¶___¶¶
_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶________¶¶¶_____________________¶¶
_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶¶___________¶¶
__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶____¶¶__¶__¶¶__¶¶_______¶¶
___¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____¶¶
____¶¶_______________________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶______¶¶____¶¶
_____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_________________¶¶
______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_________________¶¶
_______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶__¶______¶¶
________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶__¶_¶¶¶_¶¶¶¶___¶¶
_________¶¶__________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
___________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶___________¶¶¶
_____________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__________¶¶¶
_______________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶
_________________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶
____________________¶¶¶_____¶¶¶______¶¶¶
_______________________¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶¶
___________________________¶¶¶¶¶¶

วิธีการนำไปใช้ก็ง่ายๆไม่ยาก เพียงแค่ hi-light เลือกแถบสีที่สัญลักษณ์โลโก้ แบรนด์ สินค้านั้นๆ แล้วเลือก Copy(Ctrl+c) แล้วไปวาง Paste(Ctrl+v) ที่ช่องข้อความที่เราต้องการ แค่นี้ก็จะได้ Ascii สัญลักษณ์โลโก้ แบรนด์ สินค้าชั้นนำ ไปตกแต่ง ประดับข้อความ Chat โปรไฟล์ Facebook, Twitter แล้วละครับ ^_^


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น