หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

Emoji Emotion หมวด Animals & Nature for Facebook

รวมอิโมชั่น อิโมจิ หมวดสิงสาราสัตว์และธรรมชาติ🐻 Animals & Nature


🙈 See-no-evil Monkey
🙉 Hear-no-evil Monkey
🙊 Speak-no-evil Monkey
💥 Collision
💦 Sweat Droplets
💨 Dashing Away
💫 Dizzy
🐵 Monkey Face
🐒 Monkey
🐶 Dog Face
🐕 Dog
🐩 Poodle
🐺 Wolf Face
🐱 Cat Face
🐈 Cat
🐯 Tiger Face
🐅 Tiger
🐆 Leopard
🐴 Horse Face
🐎 Horse
🐮 Cow Face
🐂 Ox
🐃 Water Buffalo
🐄 Cow
🐷 Pig Face
🐖 Pig
🐗 Boar
🐽 Pig Nose
🐏 Ram
🐑 Sheep
🐐 Goat
🐪 Camel
🐫 Two-hump Camel
🐘 Elephant
🐭 Mouse Face
🐁 Mouse
🐀 Rat
🐹 Hamster Face
🐰 Rabbit Face
🐇 Rabbit
🐻 Bear Face
🐨 Koala
🐼 Panda Face
🐾 Paw Prints
🐔 Chicken
🐓 Rooster
🐣 Hatching Chick
🐤 Baby Chick
🐥 Front-facing Baby Chick
🐦 Bird
🐧 Penguin
🐸 Frog Face
🐊 Crocodile
🐢 Turtle
🐍 Snake
🐲 Dragon Face
🐉 Dragon
🐳 Spouting Whale
🐋 Whale
🐬 Dolphin
🐟 Fish
🐠 Tropical Fish
🐡 Blowfish
🐙 Octopus
🐚 Spiral Shell
🐌 Snail
🐛 Bug
🐜 Ant
🐝 Honeybee
🐞 Lady Beetle
💐 Bouquet
🌸 Cherry Blossom
💮 White Flower
🌹 Rose
🌺 Hibiscus
🌻 Sunflower
🌼 Blossom
🌷 Tulip
🌱 Seedling
🌲 Evergreen Tree
🌳 Deciduous Tree
🌴 Palm Tree
🌵 Cactus
🌾 Sheaf of Rice
🌿 Herb
☘️ Shamrock
🍀 Four Leaf Clover
🍁 Maple Leaf
🍂 Fallen Leaf
🍃 Leaf Fluttering in Wind
🍄 Mushroom
🌰 Chestnut
🌍 Globe Showing Europe-Africa
🌎 Globe Showing Americas
🌏 Globe Showing Asia-Australia
🌐 Globe With Meridians
🌑 New Moon
🌒 Waxing Crescent Moon
🌓 First Quarter Moon
🌔 Waxing Gibbous Moon
🌕 Full Moon
🌖 Waning Gibbous Moon
🌗 Last Quarter Moon
🌘 Waning Crescent Moon
🌙 Crescent Moon
🌚 New Moon Face
🌛 First Quarter Moon With Face
🌜 Last Quarter Moon With Face
☀️ Sun
🌝 Full Moon With Face
🌞 Sun With Face
⭐ White Medium Star
🌟 Glowing Star
🌠 Shooting Star
☁️ Cloud
⛅ Sun Behind Cloud
⛈️ Cloud With Lightning and Rain
🌈 Rainbow
☂️ Umbrella
☔ Umbrella With Rain Drops
⚡ High Voltage
❄️ Snowflake
☃️ Snowman
⛄ Snowman Without Snow
☄️ Comet
🔥 Fire
💧 Droplet
🌊 Water Wave
🎄 Christmas Tree
✨ Sparkles
🎋 Tanabata Tree
🎍 Pine Decoration

วิธีนำไปใช้

1. ใช้เม้าส์ลากไฮไลท์แถบสี รูปสัญลักษณ์ อิโมติคอนหรืออิโมจิ ที่ต้องการ

2. กดปุ่ม Ctrl + C(หรือคลิกขวา รูปที่เลือก แล้วกดเมนู Copy)

3. นำไปวางที่ช่องคอมเม้นท์หรือโปรไฟล์ Status ส่งในข้อความ messenger ก็ได้ โดยกดปุ่ม Ctrl + V(หรือคลิกขวาที่ช่องคอมเม้นท์ แล้วกดเมนู Paste)

4. เป็นอันเรียบร้อย (≧◡≦)

ยังไงลองนำไปใช้กันให้หนุกหนานๆนะจ๊ะ หรืจะฌพสต์ คอมเม้นท์แนะนำ หรืออยากได้แนวไหนอีก ก็เม้นท์ใต้โพสต์นี้ได้เลยจ้าาาา  🌼🌈

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น