หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สัญลักษณ์ คืออะไร

โพสต์รูปสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตัวอักษรพิเศษ สำหรับใช้ในเว็บโซเชี่ยลอย่าง facebook, ig, line, twitter, google plus มาก็นาน วันนี้ เรามาดูความหมายของคำว่า "สัญลักษณ์" ว่ามันคืออะไรกันนะครับ

ตัวอย่างรูปสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ คืออะไร

สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย (Symbol) โดยทั่วไปจะหมายถึง สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้หมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง หรือถ้าจะกล่าวให้ละเอียดลึกลงไปอีกได้ว่า สัญลักษณ์ หมายถึง วัตถุ อักษร รูปร่าง หรือสีสัน ซึ่งใช้ในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดให้มนุษย์เข้าใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ ในทางปรัชญามักมีคำนิยามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ หรือแม้ในจักรวาล สามารถแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ทั้งสิ้น

ขอยกตัวอย่างสัญลักษณ์ ได้แก่

  • ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูด
  • H เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฮโดรเจน
  • + − × ÷ เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

เป็นต้น

ความสำคัญของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ช่วยในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย โดยสัญลักษณ์นั้นอาจจะเป็นรูปภาพ การเขียนอักษร การออกเสียง หรือการทำท่าทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน แม้จะพูดกันคนละภาษา แต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายว่า ผู้ส่งสารมีความสามารถใช้สัญลักษณ์ให้สื่อความหมายมากเพียงใด และผู้รับสารมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้มากเพียงใด ดังนั้นภาษามือจึงจัดว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเช่นกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น